Oprema za sortiranje otpada

Nudimo kompletna rešenja za sortiranje čvrstog komunalnog otpada i alokaciju sekundarnih resursa u automatskom i poluautomatskom režimu. AXE Machinery nudi širok spektar rešenja za sortiranje čvrstog komunalnog otpada, prethodno usitnjenog drveta, građevinskog otpada i metala. Zahvaljujući iskustvu u korišćenju različitih tehnologija separacije, u mogućnosti smo da odaberemo tehnologiju koja najbolje odgovara zahtevima klijenta prema karakteristikama performansi, frakcionosti i vrstama materijala.
Oprema za sortiranje otpada

Postrojenja za sortiranje

Naš tim je projektovao i napravio desetine postrojenja u regionu Rusije (CIS). Pravimo moderne komplekse za sortiranje i prevoz otpada, opremajući ih kako sopstvenom opremom, tako i inostranom proizvodnjom. Pružajući rešenja za kupca, uvek vodimo računa o isplativosti projekta kao i teritorijalnoj specifičnosti regiona.

Separatori

Sortirano po frakcijama smeće prolazi kroz fazu odvajanja. Ovo je ključna faza u kojoj dolazi do vraćanja materijala koji se mogu reciklirati iz otpada.

Pokretne trake

AXE obezbeđuje lančane, trakaste i reverzibilne pokretne trake sopstvene proizvodnje. Služe za međusobno povezivanje proizvodnih pogona, delova za sortiranje, kao i za ručno sortiranje otpada od strane radnika.

Oprema za sabijanje - presovanje

Udaljenost deponije od naselja može značajno da zakomplikuje život, vremenom i da poveća troškove transporta otpada. Rešenje može da bude transfer stanica, koja će smanjiti količinu transportovanog otpada za skoro 7 puta, da napravi efikasan logistički sistem i značajno da smanji troškove.

Jedinice za pirolizu

Piroliza se naziva i suva destilacija i to je proces termičkog razlaganja zapaljivih organskih materija bez (ili sa vrlo malom količinom) kiseonika. U procesu pirolize nastaje smeša zapaljivih gasova čiji sastav i količina zavise od sirovine, temperature i vremena boravka u reaktoru, pritiska i brzine zagrevanja.

Peći za spaljivanje

Peći za spaljivanje se koriste za visokotemperaturno (do 1250°C) spaljivanje otpada sa naknadnim odlaganjem nastalih gasova. Kod spalionice se spaljuje otpad i isparava tečnost. Ovo omogućava da se značajno smanji količina otpada i da se očiste pod visokim temperaturama. Dobijeni ostatak pepela je bezopasan i može se odložiti bez štete po životnu sredinu.

Screeners (ekrani)

Sita su oprema koja je dizajnirana da odvoji rasute proizvode od stranih nečistoća i odvoji proizvode u frakcije.