Scarab komposteri
Kompostiranje je proces reciklaže organske materije uz učešće termofilnih aerobnih bakterija. Ova tehnologija omogućava da se hrana i drugi organski otpad pretvori u bezbedno tehničko zemljište koje se može koristiti kao đubrivo u poljoprivredi i uređenju, za rekultivaciju deponija, remedijaciju zemljišta itd.
Kompostiranje je aerobna reakcija, tako da se kompost mora stalno mešati da bi se obezbedio kiseonik.
SCARAB KOMPOSTERI
SCARAB KOMPOSTERI
Scarab, Inc. je svetski poznat proizvođač kompostera sa sedištem u Teksasu, SAD. Scarab komposteri se odlikuju visokim performansama, lakoćom rukovanja i održavanja, malom potrošnjom goriva, kao i širokim spektrom dodatnih opcija i mogućnosti prilagođavanja.