TIGER Organski separatori
Tiger Depack sistem je revolucionarno rešenje za kompletno iskorišćenje otpada. Mašina efikasno odvaja organske materije od polimera i drugih frakcija koje nisu iskorišćene u procesu nakon ručnog ili automatskog sortiranja.
Otpad koji ulazi u mašinu se usitnjava uz pomoć centrifuge sa noževima za usitnjavanje. Neorganska frakcija se ispira vodom i odlaže uz pomoć propelera. Organska materija, pod sopstvenom težinom se spušta u poseban šaht i sakuplja u kontejnerima.
Odvajanjem organske frakcije, Tiger značajno umanjuje masu i zapreminu jalovine i odvaja organsku frakciju koja dalje može biti poslata za kompostiranje.
TIGER ORGANSKI SEPARATORI
TIGER SEPARATORI ORGANSKIH FRAKCIJA
TIGER se može koristiti kako za smanjenje zapremine i težine otpada odvajanjem organske frakcije, tako i za odvajanje ambalaže (bočice, kanisteri) kućne hemije, pića, hrane itd. AXE Machinery je ekskluzivni zastupnik TIGER programa.