Scarab 8 komposter
UČINAK:
PREČNIK BUBNJA
0,7
DIMENZIJE GOMILE:
1498
m³/h
m
m
3 х 1,2
OPIS
Ključna prednost SCARAB kompostera je remenski pogon bubnja. Omogućava da se do 90% snage i obrtnog momenta motora prenese na rotor (dok je kod hidrauličkog sistema samo 50%).

Kod ovog modela nema problema sa gustim ili teškim materijalom koji je zasićen vlagom.
Scarab 8 komposter je napravljen za obradu gomila širine do 3.04m i maksimalne visine do 1.21m. Sa ograđenim tračnicama, razmak između paralelnih gomila može biti oko 1m. Preporuka je da se ostavi oko 9 metara slobodnog prostora na krajevima svake gomile da bi mašina mogla slobodno da se okreće.

Ram mašine je zavaren od čeličnih cevi četvrtastog oblika. Dobra distribucija težine umanjuje habanje i zamor metalnog materijala koji se stvara prilikom rada.

Mašina se može postaviti na gusenice ili šasiju sa točkovima prema zahtevu kupca. Kao opcija mašina može biti opremljena sa sistemom prskalica i automatskim sistemom za gašenje požara.
01
Snažan John Deer dizel motor, 100ks
02
Samohodno vozilo na gusenicama ili šasiji sa točkovima
03
Bubnjevi sa remenskim pogonom prenose skoro 98% snage
04
38% manji troškovi za gorivo poredeći sa hidrauličkim sistemom