Scarab 14 komposter
UČINAK:
PREČNIK BUBNJA:
1,21
DIMENZIJE GOMILE:
5245
m³/h
m
m
4,8 х 2,1
OPIS
Ključna prednost SCARAB kompostera je remenski pogon bubnja. Omogućava da se do 90% snage i obrtnog momenta motora prenese na rotor (dok je kod hidrauličkog sistema samo 50%).

Kod ovog modela nema problema sa gustim ili teškim materijalom koji je zasićen vlagom.
Scarab 14 je napravljen za obradu gomila širine do 4.87m i maksimalne visine do 2.13m. Sa ograđenim tračnicama, razmak između paralelnih gomila može biti oko 1m. Preporuka je da se ostavi oko 9 metara slobodnog prostora na krajevima svake gomile da bi mašina mogla slobodno da se okreće.

Ram mašine je zavaren od čeličnih cevi četvrtastog oblika. Dobra distribucija težine umanjuje habanje i zamor materijala metala koji se stvara prilikom rada.

Mašina se može postaviti na gusenice ili šasiju sa točkovima prema zahtevu kupca. Kao opcija mašina može biti opremljena sa sistemom prskalica i automatskim sistemom za gašenje požara.
01
Moćni John Deer dizel motor od 250ks
02
Samohodno vozilo na gusenicama ili šasiji sa točkovima
03
Bubnjevi sa remenskim pogonom prenose skoro 98% snage
04
38% manji troškovi za gorivo poredeći sa hidrauličkim sistemom
SLIČNI MODELI