Avermann AVOS
horizontalne prese
IZLAZNA SNAGA:
SNAGA PRITISKA:
30-110
11
kW
PERFORMANSE:
4-25
t/h
t
250-700
kg
TEŠINA BALA:
OPIS
Presa je napravljena za presovanje sortiranog recikliranog materijala u bale. Velika gustina samih bala umanjuje troškove transporta recikliranog materijala do potrošača, AVOS prese pokreću jedna ili dve osovinske klipne pumpe.

AVOS prese omogućavaju kontinuirano presovanje recikliranog zaostalog otpada. Bez obzira koji se materijal presuje: papir, karton, tanki ili otpad - AVERMANN kanalne prese se odlikuju svojom produktivnošću i ekonomskom efikasnošću. Tesno sabijene i automatski vezane, bale štede prostor za skladištenje i umanjuju troškove transporta.