Postrojenje za sortiranje otpada
100 000t godišnje
SEKUNDARNE SIROVINE:
BROJ RADNIH SATI GODIŠNJE:
5600
8-10
%
RADNI SATI PO SMENI:
8
DNEVO SMENA:
2
OPIS
Potreban broj angažovanih radnika - 20
Kompletno rešenje za sortiranje čvrstog otpada za manje deponije. Snaga koju postrojenje utroši je do 100kW.
Instalirana oprema:
1. Otvarač paketa
2. Traka za ubacivanje materijala
3. Klimatizovana kabina na platformi za sortiranje
4. Bubanj drobilica
5. Reverzibilna pokretna traka u oba smera
6. Spremište 27-36 m3
7. Traka za prebacivanje materijala
8. Traka za sortiranje
9. Magnetni separator
10. Horizontalna presa
11. Presa za sabijanje
12. Ojačano spremište 27-36m3