Postrojenje za sortiranje otpada
200 000t godišnje
SEKUNDARNE SIROVINE:
BROJ RADNIH SATI GODIŠNJE:
5600
8-12
%
RADNI SATI PO SMENI:
8
DNEVNO SMENA:
2
OPIS
Potreban broj angažovanih radnika — 45
Kompletno rešenje za sortiranje čvrstog otpada za manje deponije. Snaga koju postrojenje utroši je do 200kW.
Instalirana oprema:
1. Otvarač paketa
2. Kontrolno mesto
3. Traka za ubacivanje materijala
4. Klimatizovana kabina na platformi za sortiranje
5. Bubanj drobilica
6. Reverzibilna pokretna traka u oba smera
7. Spremište 27-36m3
8. Traka za prebacivanje materijala
9. Traka za sortiranje
10. Magnetni separator
11. Horizontalna presa
12. Presa za sabijanje
13. Ojačano spremište 27-36m3