Jedinice za pirolizu
ZAPREMINA DNEVNOG ODVAJANJA:
4-8, 6-12, 8-18
MAKSIMALNA POTROŠNJA ENERGIJE:
10
kW
STANDARDNA POTROŠNJA ENERGIJE:
4-5
kW
OPIS
Prednost modula za pirolizu je mogućnost rada na sopstvenom gorivu dobijenom u procesu pirolize.
Kontejnerski modul je prikladan za odlaganje i reciklažu različitih vrsta otpada. Univerzalnost rada je omogućena metodom temperaturne pirolize. Organska materije se razgrađuje usled visokih temperatura u sredini bez vazduha, te se ovaj proces zove koksovanje. Kao rezultat, mešavina pare i gasa i čvrstog ostatka se formiraju iz komunalnog otpada. Mešavina pare gasa sadrži isparenje zapaljivih tečnosti i nekondenzujućih zapaljivih gasova.

Postrojenja za pirolizu mogu da zamene peći koje spaljuju industrijski otpad (spaljivače). Glavna prednost modula za pirolizu u odnosu na spalionice su manje emisije štetnih materija u atmosferu, manje zagađenje zemljišta proizvodima sagorevanja i manji troškovi za utrošak energije. Pored toga, moduli za pirolizu su mnogo kompaktniji.

Prednost modula za pirolizu je mogućnost rada na sopstvenom gorivu dobijenom u procesu pirolize.
01
Može biti postavljena u zatvoren prostor i napolje
02
Ne zahteva pred-sortiranje otpada
03
Može reciklirati više od 1000 vrsta otpada klase 3-5
04
Proizvodi pirolize su dodatni izvor prihoda (gorivo za grejanje i pirougljenik)