Magnetni separatori
MAKSIMALNA POTROŠNJA ENERGIJE:
3
kW
MAKSIMALNA BRZINA POKRETNE TRAKE:
1,5
m/s
OPIS
Magnetni separator je napravljen da izoluje metale sa feromagnetnim svojstvima iz komunalnog otpada. Sastoji se od trajnog magneta ili elektromagneta oko kojeg je montirana rotirajuća pokretna traka. Magnetni separator je pozicioniran iznad trake na vešanju.