Postrojenje za sortiranje otpada 50 000t godišnje
SEKUNDARNE SIROVINE:
BROJ RADNIH SATI GODIŠNJE:
2800
7-10
%
RADNI SATI PO SMENI:
8
DNEVNO SMENA:
1
OPIS
Potreban broj angažovanih radnika - 12
Kompletno rešenje za sortiranje čvrtog otpada iz domaćinstava za manje deponije. Kapacitet takvog kompleksa je 50.000t godišnje. Postrojenje može raditi 350 dana godišnje u smenama po 8 sati dnevno.

Instalirana oprema:
1. Kontrolna mesto
2. Traka za ubacivanje materijala
3. Klimatizovana kabina na platformi za sortiranje
4. Bubanj drobilica
5. Reverzibilna pokretna traka u oba smera
6. Spremište 27-36 m3
7. Traka za prebacivanje materijala
8. Pokretna traka za sortiranje
9. Magnetni separator