DROBILICE

DROBILICE
MORBARK HORIZONTALNE DROBILICE
Morbark horizontalne drobilice su namenjene za tretman svih vrsta drvnog otpada. Zahvaljujući snažnom motoru i agresivnom materijalu koji se ubacuje kroz lančani pod, jedna ovakva drobilica može zameniti čitav kompleks primarne i sekundarne drobilice - šredera.
CEVNE DROBILICE
Mehanizam za drobljenje kod ovih mašina je takođe bubnjanjskog tipa, ali se ubacivanje materijala vrši odozgo, kroz cilindrični utovarni deo. Taj deo se okreće u oba pravca, osiguravajući ravnomeran protok materijala u komoru za mlevenje.