Morbark 6400 XT
horizontalni mlin
SNAGA MOTORA:
DIMENZIJE IZLAZNOG OPILJKA:
OTVOR ZA ULAZ,
MAX:
см
152
1200
ks
15-50
mm
OPIS
Morbark 3400X i 6400X drobilice - šrederi sa horinzontalnim utovarom homologizovani su za put na javnim saobraćajnicama.

Sjajan sistem za transport pod imenom dolly - kolica se koristi za transport mašine. Drobilica - šreder se ne transportuje na niskom podvozu, u stvari je polu-prikolica kao takva.
Morbark u ponudi ima kompletnu liniju horinzontalnih sekača rezličitih dimenzija, na gusenicama ili točkovima, sa dizel ili električnim motorima. Ako dodamo i širok izbor različitih opcija, dobijamo mogućnost da prilagodimo savršenu seclakicu za posebne potrebe. Wood Hog je najbolji sekač industrijske klase koji se može koristit u tretmanu zemljišta i preradi otpada nakon vremenskih nepogoda, uklanjanje dvorišnog otpada, raščišćavanje raznog otpada uključujući i komunalni, drugi mešani drveni otpad, kao i šindre i pretvara ih u proizvode koji se mogu dalje prodavati. Svi modeli Wood Hogs dolaze sa standardnim Morbark Integrisanim Kontrolnim Sistemom (MICS) radi maksimiziranja proizvodnje i efikasnosti motora; laserski obrađeni fabrički podešeni za nenadmašnu izdržljivost; i snažni kotur za ubacivanje sa unutrašnjim pogonom bez lanaca i lančanika za veći obrtni momenat i bolje održavanje.Idealan za obradu drvnog otpada, rašlišćavanje zemljišta, otpada nakon oluja, proizvodeći proizvode koji se dalje mogu prodati. Morbark Wild Hog 6400XT teži nešto manje od 44t (43.772kg) i sa dimenzijama od 3.49m u širini sa standardnim Caterillar 325L duplim guseničnim podvozom 600mm, je moguće transportovati na skoro svim domaćim i međunarodnim tržištima. Dovodni sloj je 24 inča (60,96 cm) duži od prethodnih Morbark mlinova u opsegu od 1.000 ks i ima nagnute strane. Kod ove konfiguracije je poboljšan vidik operatera za efikasniji utovar materijala.
01
Performanse izrade do
400m³ gotovih proizvoda po satu
02
Ubacivanje materijala je preko lančanog poda i gornjih potisnih valjaka
03
Mogućnost rada sa debljim stablima (⌀152 см)
04
Pogodno za svako drvo / drveni otpad
SLIČNI MODELI