AXE DROBILICE — ŠREDERI

Međunarodna kompanija AXE već dugi niz godina radi u industriji reciklaže. Postala je veliki ekspert na polju razvoja i inženjeringa.

Odličan kvalitet proizvoda je postavio kompaniju AXE kao vodeću u proizvodnji mašina za procesiranje različitih vrsta materijala.
AXE DROBILICE - ŠREDERI
AXE DROBILICE — ŠREDERI

Međunarodna kompanija AXE prisutna je na tržištu dugi niz godina, održavajuči visoki kvalitet drobilica - šredera za preradu raznih vrsta otpada: komunalnog, građevinskog, mešanog otpada, drvenog otpad, folija, kao i kamena, zemlje itd.

AXE DROBILICE - DROBILICE - ŠREDERI ZA DRVNI OTPAD

Dugi niz godina kompanija se bavi isporukom opreme, servis kao i sklapanje jedinica za mašine za drobljenje drveta kod primarnih i sekundarnih drobilica. Snažni i visoko produktivni proizvodi su sertifikovani prema ISO zahtevima.