AXE DP 660 E 30
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
10-40
PERFORMANSE:
mm
8
OPIS
Drobilica za drvo DP 660 E sa električnim motorom je napravljen za drobljenje drvnog otpada: piljevine, gomile odrađenog drveta kao i krošnje i grane drveta na finu frakciju od 1-3mm.
SECKALICA DP 660 E 30 KW
Koristi se u pilanama, šumarskim gazdinstvima, drvno-prerađivačkim kompanijama, fabrikama celuloze i papira, kao i u komunalnim preduzećima.
Kasnija upotreba proizvoda: proizvodnja iverice, proizvodnja gorivnih briketa i peleta, za grejanje u kotlarnicama itd.

TEHNIČKI PODACI: DROBILICE DRVETA:
Disk sa dva podesiva noža i jednim kontra nožem
Disk za mlevenje:
Prečnik 800 mm
Debljina 40 mm.
Dimenzije drveta za sečenje:
Prečnik do 160 mm
Širina do 240 mm.
Dužina od 300 mm i više
Veličina izlazne frakcije: 10 - 40 mm
Produktivnost od 8ccm/sat
Cev za izbacivanje se rotira 360°
Visina izbacivanja 3 m

Drobilica za drvo ima pogon na električni motor, disk, sa koso postavljenim delom za ubacivanje, hidrauličkim ubacivanjem sirovog materijala i izbacivanje proizvoda na gore. Postavlja se trajno na ravnu površinu i nije potrebno dodatno učvršćivanje.

Mašinu pokreće električni motor preko remenskog pogona.
01
SNAGA
30 ks/kW
02
VISINA IZBACIVANJA SAMLEVENOG MATERIJALA
3000 mm
03
THE WEIGHT
0.96 t
04
BRZINA UBACIVANJA DRVETA
0.8 m/s