AXE DP 660 TS WHEEL BASE
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
5-50
PERFORMANSE:
mm
m3
18-20
OPIS
Drobilica - šreder DP 660 T na točkovima (special) je napravljena za sečenje i preradu drvnog otpada: obostrano, piljevine, gomile odrađenog drveta kao i krošnje i grane drveta za tehnološke i gorivne opiljke.
SEKAČ DP 660 T NA TOČKOVIMA (SPECIAL)
Koristi se u pilanama, šumarskim gazdinstvima, drvno-prerađivačkim firmama, fabrikama celuloze i papira, komunalnim i privatnim firmama. Zbog činjenice da je mašina opremljena prikolicom, može se koristiti zajedno sa prikolicom i omogućava transport drobljenog materijala zajedno sa mašinom do odredišta.
Upotreba proizvoda: proizvodnja iverice, proizvodnja ogrevnih briketa i peleta, termalnih postrojenja, za grejanje kotlarnica itd.

TECHNIČKI DETALJI:
Disk sa dva podesiva noža i jednim kontra nožem.
Disk za lomljenje:
Prečnik 1020 mm
Debljina 70 mm
Dimenzije drveta za sečenje:
Prečnik do 290mm
Širina do 310 mm
Dužina do 500 mm i više
Dimenzije proizvodne frakcije na izlazu: 5 - 50 mm
Dimenzije neprerađene frakcije (5%) je 120-150 mm.
Produktivnost: 18 m 3 / h.
Izlazna cev se okreće 360°
Visina izlaza: do 3.6 m
Na točkovima
01
SNAGA
75 ks
02
VISINA IZBACIVANJA SEČENOG MATERIJALA
3600 mm
03
TEŽINA
2.4 t
04
BRZINA UBACIVANJA DRVETA
0...0.6 m/s