PRIMARNE DROBILICE - ŠREDERI
Primarne drobilice - šrederi obrađuju veće komade materijala - cela stabla, panjeve, korenje, velike daske, ploče, reciklirano drvo sa ekserima, žicu. Drobilica čvrstog materijala obrađuje veće komade armiranih betonskih ploča, veće komade prirodnog kamena itd. Izlazna frakcija nakon primarnih drobilica može biti prilično velika - drveni opiljci do 250 - 300 mm, a čvrsti materijali 60 - 100mm. Zbog usitnjavanja na velike komade, primarni sekači obezbeđuju veliku brzinu i maksimalnu produktivnost.
PRIMARNE DROBILICE - ŠREDERI
NORDMANN ČELJUSTNE DROBILICE
NORDMANN drobilice imaju učinak do 100t po satu sa dimenzijama koje ne premašuju dozvoljene transportne dimenzije i pogodne su za kretanje na javnim putevima. Drobilica se isporučuje sa gusenicom ili sa ramom dizalice za abrol.
KORIŠĆENA OPREMA
Industrijske drobilice - šrederi za kućni i industrijski otpad svetski renomiranih proizvođača: Hammel, Lindner, Doppstadt, Morbark, Powerscreen, Terex i ostali. Pre prodaje, korišćene drobilice su potpuno renovirane, što uključuje i remont motora i zamenu osovine.