AXE Piranha Drobilica-Šreder
DRVO, OTPAD IZ DOMAĆINSTVA, METAL
BETON I ARMATURNI BETON
90
ASFALT, CIGLE, GRAĐEVINSKI OTPAD
30
t/h
t/h
t/h
120
OPIS
Godina proizvodnje - 12/2019.
Radni sati - samo 990 sati.
Mašina je servisirana i spremna za prodaju.
ARJES Impaktor 250 je drobilica za kućni i građevinski otpad, armirani beton, betonske železničke pragove, šasije automobila, građevinski otpad, korenje drveća (do 400 mm), otpadno drvo. Mašina koja je na gusenicama drobi i najkompleksnije materijale, kao što su prirodni kamen, beton, asfalt itd.
Zbog male sopstvene težine i hidraulički podesive visine šasije, transport malom prikolicom ili kamionom sa kukom je moguć, bez specijalne dozvole.
Laka instalacija i kratko vreme zamene vratila olakšava održavanje, pripremu i promenu različitih tipova vratila za nesmetan rad.
01
Moćni Volvo Penta motor, 220 ks (160 kW).
02
Samohodno vozilo na gusenicama.
03
Podešavanjem bočnih češljeva reguliše se željeni izlaz. U zavisnosti od vrste materijala i zahteva podešavanjem češljeva dobijamo traženi rezultat.
04
Dva vratila ga čine pogodnim za sve materijale.