Primarna drobilica sa dva valjka ZDV
ELEKTRIČNI POGON
ZDV
2x30kW-2x160kW
1500x1000-4000x2000
OPIS
ZA PRED-SEČENJE OTPADNOG DRVETA, PALETA, KABASTOG OTPADA i sl.

Primarna drobilica sa dva valjka ZDV je posebno pogodna za prethodno usitnjavanje otpadnog drveta, paleta i kabastog otpada. Mašina je opremljena sa dva rotora od čvrstog čelika koja se suprotno rotiraju i nudi se sa različitim sistemima alata: To su čvrsti alati za usitnjavanje dvostruke namene ili ploče za sečenje na držačima alata koji su pozitivno umetnuti u rotor.Postolje mašine od robusne zavarene konstrukcije
01
Postolje mašine od robusne zavarene konstrukcije
02
Dva čvrsta čelična rotora sa alatima za višekratnu upotrebu
03
Ležaj vratila rotora sa sfernim valjkastim ležajevima u kućištima od teških čeličnih vodova
04
Sita sa hidrauličnim otvaranjem za izbacivanje stranog materijala