AXE VB 65 D
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
150-400
PERFORMANSE:
mm
t/h
10-40
OPIS
PREDNOSTI:
Kapacitet do 40/h (u zavisnosti od veličine i tipa materijala za sečenje)
Pokretljivost i upravljivost Isključivanje u slučaju nužde
Daljinsko upravljanje
Mogućnost promene smera radnih vratila
Blago trošenje radnih vratila Hidraulična montažna traka
MLIN ZA OTPAD tipa VB65 je predviđen za mlevenje i rad sa različitim vrstama drvnog otpada (suvo i sirovo drvo, korenje drveća, palete, kalemove kablova, železničke pragove), otpad iz domaćinstava i građevinski otpad.

PRIMENA I PERFORMANSE:
Mešani otpad
Staro i korišćeno drvo
Korenje drveća
Kalemovi kablova i palete
Železnički kablovi i telefonski stubovi
Rolne papira

01
TIP
pokretna na točkovima
02
POGON
dizel motor
03
SNAGA
280/200 ks/kW
04
BRZINA RADNIH VRATILA
23-36 rpm