21/08/2020
USPEŠNO PUŠTANJE U RAD POSTROJENJA
ZA SEPARACIJU ORGANSKOG OTPADA
TIGER DEPACK
Inženjerski tim AXE Machinery je pustio u rad jedinicu za separaciju organskog otpada Tiger Depack na lokaciji poručioca.

REŠENJE: zahvaljujući ugradnji Tiger Depack organic separatora, zahvaljujući ugradnji Tiger Depack organskog separatora, organska materija se potpuno uklanja iz opšteg toka, a ostaje čisto visokokalorično RDF gorivo.

Tiger Depack je revolucionarno rešenje na putu do nulte deponije. Mašina efikasno odvaja organske materije od polimera i drugih frakcija koje nisu odabrane iz toka otpada nakon ručnog ili automatskog sortiranja.
Otpad koji ulazi u mašinu se usitnjava u centrifugi sa sečivima za drobljenje. Neorganska frakcija se ispere vodom i ispusti pomoću zavrtnja. Organska materija pod sopstvenom težinom ide niz poseban žleb i ulazi u kontejnere.

Odvajanjem organske frakcije, Tiger značajno smanjuje težinu i zapreminu ostataka. Izdvojena organska frakcija se kasnije može poslati na kompostiranje.