SEPARATORI
Separator za otpad je deo opreme koji omogućava da se odvoji otpad na frakcije sa različitim karakteristikama. Zapravo, činjenica je da bilo koja sekundarna sirovina ima heterogen sastav i uključuje čestice različitih veličina.
SEPARATORI
TIGER SEPARATORI ORGANSKIH FRAKCIJA
TIGER se može koristiti kako za smanjenje zapremine i težine otpada odvajanjem organske frakcije, tako i za odvajanje ambalaže (boca, kanistera), kućne hemije, pića, hrane itd. AXE Machinery je ekskluzivni distributer kompanije TIGER.