SEKUNDARNE DROBILICE - ŠREDERI
Sekundarne drobilice - šrederi koriste materijal koji je bio obrađen na primarnoj drobilici - šrederu. Zadatak sekundarne drobilice - šredera je da značajno umanji veličinu frakcije nakon primarnog drobljenja. Sekundarne drobilice za drvo mogu napraviti strugotinu 20 ' 50mm. Sekundarne drobilice čvrstog materijala daju frakciju na ulazu 2 -3mm. Glavni zadatak sekundarnih drobilica je da pripreme materijal za dobijanje korisnog konačnog proizvoda. Na primer, za drvo - drvnu strugotinu za brikete za gorivo. Sekundarne drobilice proizvode sitni šljunak čak i pesak u proizvodnji betona.
SEKUNDARNE DROBILICE - ŠREDERI
HAMMEL KORIŠĆENA DROBILICA - ŠREDER
HAMMEL razvija kompletno efikasne sisteme i specijalne mašine. Naš stručni tim blisko sarađuje sa kupcima i zastupnicima u pronalaženju optimalnog i najpouzdanijeg rešenja za njihove potrebe.