SDS WINDSHIFTER
PREDNOSTI
- Visoka pouzdanost
- Lože šredirani materijali
- Otpad koji sadrži veće materijale
- Abrazivni materijali (staklo, otpad od automobila, itd)
- Veća količina lakih materijala (plastika i film)
- Tvrđi i kabasti meki materijali
- Visok sadržaj vlage
OPIS
Prilagodljivost za obradu širokog spektra tokova otpada
Nihot SDS Windshifter (Separator sa jednim bubnjem) je idealno rešenje za odvajanje svih vrsta otpada na dve frakcije, laku i tešku. Robusna konstrukcija i pouzdana funkcionalnost garantuju dugotrajan rad bez problema.

SDS Windshifter koristi vodeću industrijsku tehnologiju negativnog pritiska za sortiranje širokog spektra materijala po gustini i posebno je koristan u obradi, npr:

  • Loše šredirani materijali
  • Otpad gde ima većih materijala
  • Abrazivni materijali (staklo, automobilski otpad, itd)
  • Visoki procenat lakih materijala (plastika i film)
  • Teži i kabasti meki materijali
  • Visoki sadržaj vlage
Jednostruki bubanj lako odvaja komunalni otpad, građevinski otpad, RDF gorivo, kompost, i drugo.

Princip odvajanja:
Jednostruki bubanj (SDS) ima jedan odvajački bubanj, gde se teški materijali odvajaju od lakših materijala. Pogledajte fotografiju ispod kao ilustraciju procesa rada.
01
Visoka poutdanost
02
Rad bez prašine – pozitivan efekat tehnologije negativnog pritiska
03
Prilagodljivost da procesuira širi spektar obrade otpada
04
Podesiva podešavanja odvajanja tokom rada obezbeđuju vrhunsku efikasnost separacije