Sito za reciklažu na gusenicama RS514T
DODATNO
MOTOR:
5G Sito za reciklažu sa protočnim podom
Dizel-električni/Dvostruko Snažni
OPIS
Dizel - električna / dvostruko snažna, brza i jednostavna postavka, 5G reciklažna sita sa protočnim dnom i ugrađeni slagači obezbeđuju najniže troškove.
Sito za reciklažu na gusenicama RS514T je hibridno reciklažno sito koje se može koristiti za ekonomičnu obradu više različitih materijala, uključujući građevinski otpad, zemlju, biomasu, metale, RDF, SRF i donji pepeo iz spalionica (IBA).
01
Dizel - električna / dvostruko snažna
02
5G Reciklažna sita sa protočnim dnom 
03
Reciklažna sita
04
Guseničar