EP-3150 korpa za prosejavanje
VREME PUNOG CIKLUSA
MINIMALNA VELIČINA UTOVARIVAČA:
14
ZAPREMINA KORPE
~60
sec
t
1,0-1,1
OPIS
Jedna od mogućih primena je zasipanje jaraka.
REMU EP korpe za prosejavanje su dizajnirane da maksimiziraju odnos težine i zapremine kašike uz održavanje kapaciteta podizanja mašine samog materijala.

Korpa je dostupna u različitim veličinama i može se ugraditi na bagere na točkovima i guseničarima i prednje utovarivače od 40 tona ili više.
Prosejavanje materijala se odvija pomoću zvezdaste površine za prosejavanje koja se nalazi unutar korpe. Noževi za prosejavanje efikasno odvajaju materijal bez razbijanja kamenja ili drugih tvrdih čestica. Veličina prosejanog materijala na izlazu je približno 7 mm manja od rastojanja između noževa. Ova korpa je pogodna za prosejavanje komposta, otpuštanje stvrdnutih materijala i odvajanje materijala na frakcije.
01
Površina za prosejavanje:
1.1 m³
02
Hidraulični pritisak, max:
210 bar
03
Dimenzije (ŠxVxD):
1900 x 1190 x 1230 mm
04
Težina korpe:
1280 kg
SLIČNI MODELI