18/01/2021
KOMPLEKS ZA OBRADU DRVETA ZA NAŠEG KLIJENTA U ČEŠKOJ REPUBLICI
Jedan od glavnih rezultata za 2020. godinu je pojava AXE kompanija na stranim tržištima.

Prvi put smo proizveli i postavili opremu za drvoprerađivaku kompaniju u Češkoj Republici.

Ovo je kompleks za snabdevanje asortimana mašina za skidanje kore. Sastoji se od lančanog kosog rastavljača koji podiže trupce na gornji nivo i trakastog transportera koji sakuplja i odvaja koru iz mašine.

Oprema je u potpunosti usklađena sa evropskim standardima bezbednosti i kvaliteta i potvrđena je CE sertifikatom (Conformite Europeenne – „Evropska usaglašenost“). Ovaj dokument potvrđuje da proizvod ispunjava zahteve Evropske unije.

Oprema već aktivno funkcioniše kod kupca. Veoma smo ponosni na ovu isporuku!