21/10/2020
PREGLED KOMPLEKSA ZA SORTIRANJE KUĆNOG I GRAĐEVINSKOG OTPADA
Tehnički tim AXE Machinery je završio postavljanje kompleksa za sortiranje građevinskog i krupnijeg otpada na lokaciji klijenta. Ovo je jedinstveni projekat koji uključuje duplo vibraciono sito, magnetne i vazdušne separatora i sekciju za ručno sortiranje.