FINGER SITA & DIMENZIONIRANE ŠIPKE
BEZ BLOKIRANJA, JEDNO DIMENZIONIRANO PROSEJAVANJE
PRED-PROSEJAVANJE
3-30
mm
mm
80-400
OPIS
Optimalno odgovara za sve vrste materijala za reciklažu
Koristi se za visoko efikasno grubo prosejavanje i prethodno odvajanje širokog spektra materijala. Maksimalne performanse sa podesivim veličinama sita. Ovo rešenje je svestrani alat za efikasno prethodno sortiranje širokog spektra otpada i materijala.

  • Efikasno pred-prosejavanje širokog spektra materijala
  • Minimalno habanje zahvaljujući robusnom dizajnu
  • Prethodno odvajanje bez blokada zbog jednostrano pričvršćenih šipki
01
Pred-prosejavanje
80-400 mm
02
Bez blokade, jedno-dimenzionalno prosejavanje 3-30 mm
03
Efikasno pred-prosejavanje različitih vrsta materijala
04
Minimalno habalnje zahvaljujući robusnom dizajnu