Lančana pokretna traka sa promenom pravca
UPRAVLJAČKA SNAGA:
3; 5,5; 7,5; 11
kW
BRZINA TRAKE:
0,4
m/s
OPIS
Conic reducer motor "Bonfiglioli" (Italija)
Otpad koji ostane nakon odabira vrednih komponenti (ostataka od sortiranja) šalje se na reverzni transporter, a odatle u kontejnere, kompaktore ili horizontalne prese, u zavisnosti od zadataka naručioca.
Da bi se sprečilo rasipanje otpada sa trake, ona je opremljena sa 300mm visokim stranicama.
01
Da bi se sprečilo rasipanje otpada sa trake, ona je opremljena sa 300mm visokim stranicama.
02
Pogon je smešten na levoj strani u smeru vožnje.
03
Valjci su napravljeni od legiranog visokougljeničnog čelika.
04
Mehanizam zatezanja lanca: Mehanički, vijčani, opružni kompenzator opterećenja