AXE NZS 400
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
3-7
PERFORMANSE:

mm
t/h
3-4
OPIS
ADVANTAGES:
Radna jedinica (rotor) - sečivo - nož
Veliki kapacitet: 3 - 5 t/h
Sistem za isključivanje u slučaju nužde
Traka za direktno ubacivanje sirovog materijala
Nizak nivo buke i emisije prašine
Mobilnost
Traka za izbacivanje sečenog materijala
SEKUNDARNA SECKALICA NZS 400
– napravljene za sečenje većeg drvnog otpada uključujući palete, kutije, vrata, ramove od prozora, kao i ostalog drvnog otpada.
Dobijeni drveni opiljci iz ove frakcije su u dimenziji od 30-60mm i u zavisnosti od strukture mogu se koristiti kao dodatni sirovi materijal u drvno-prerađivačkoj industriji, za grejna postrojenja, farme, u proizvodnji abs ploča, za termalna postrojenja kao i za iskorišćenje toplote u kotlarnicama. Konačna dimenzija prosejanih opiljaka na izlazu zavisi od dimenzija rupa na situ. Ugradnjom sistema za prosejavanje, moguće je dobiti separaciju opiljaka na frakcije. Seckalica može biti opremljena i sa magnetnim valjcima na istovarnoj traci za deličično odvajanje metalnih delova.

PRIMENA I PERFORMANSE:
Sečenje velikog drvnog otpada;
Usitnjavanje otpada nakon primarne drobilice - šredera


01
TIP
stacionarno
02
POGON
električni motor
03
SNAGA
75 ks/kW
04
BRZINA ROTORA
1500 rpm