RAYCO Malčeri
RAYCO malčeri (deo Morbark kompanije) su sveobuhvatno rešenje na jednom mestu za raščišćavanje zemljišta, usitnjavanje šiblja, grmlja, panjeva i suvog drveta. Dizajnirani su posebno za primenu u šumarstvu, gde RAYCO guseničari mogu bez problema da savladaju strme uspone, rizome, laki su za rad, kao i mnoge druge specifične zadatke koje izvršavaju sa lakoćom.

Izdržljiva konstrukcija, moćan pogonski sklop i efikasnost rotora za sečenje bez premca su pokretačka snaga iza RAYCO proizvoda. RAYCO malčeri su opremljeni i gumenim gusenicama, što omogućava mašini da prelazi i asfaltne puteve.
RAYCO je neophodan pomoćnik kompanijama za raščišćavanje zemljišta, šumarskim gazdinstvima, izvođačima radova na cevovodima, stambenim i industrijskim građevinama.

RAYCO Malčeri