AXE HG 600 D
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
30-60
PERFORMANSE:
mm
60-90
OPIS
PREDNOSTI:
Radna jedinica (rotor) - sečivo - nož
Veliki kapacitet: do 90 m3/h
Sistem za isključivanje u slučaju nužde
Traka za utovar
Traka za izbacivanje sečenog materijala
SECKALICA ZA DRVO
HG 600 - napravljena za sečenje većeg drvnog otpada, prečnika do 600mm u prečniku. Koristi se u pilanama, šumarskim gazdinstvima, drvno-prerađivačkim kompanijama, fabrikama celuloze i papira, kao i u komunalnim delatnostima.

Dobijeni drveni opiljci iz ove frakcije su u dimenziji od 30-60mm i u zavisnosti od strukture mogu se koristiti kao dodatni sirovi materijal u drvno-prerađivačkoj industriji, za grejna postrojenja, farme, u proizvodnji abs ploča, za termalna postrojenja kao i za iskorišćenje toplote u kotlarnicama. Konačna dimenzija opiljaka na izlazu zavisi od dimenzija rupa na situ.

PRIMENA I PERFORMANSE:
Drobljenje većih komada drveta01
TIP
stacionarno
02
POGON
dizel motor
03
SNAGA
283 ks/kW
04
PREČNIK ROTORA
1000 mm