AXE HG 400
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
30-60
PERFORMANSE:
mm
50
OPIS
PREDNOSTI:
Radna jedinica (rotor) - sečivo -nož
Veliki kapacitet: do 50 m3/h
Sistem za isključivanje u slučaju nužde
Traka za utovar
Traka za izbacivanje sečenog materijala
SECKALICA ZA DRVO HG 400
- napravljena za sečenje većeg drvnog otpada sa prečnikom do 400mm. Koristi se u: pilanama, šumarskim gazdinstvima, drvno-prerađivakim kompanijama, fabrikama celuloze i papira, kao i u komunalnim delatnostima.
Dobijeni drveni opiljci iz ove frakcije su u dimenziji od 30-60mm i u zavisnosti od strukture mogu se koristiti kao dodatni sirovi materijal u drvno-prerađivačkoj industriji, za grejna postrojenja, farme, u proizvodnji abs ploča, za termalna postrojenja kao i za iskorišćenje toplote u kotlarnicama. Konačna dimenzija opiljaka na izlazu zavisi od dimenzija rupa na situ.01
TIP
stacionarno
02
POGON
dizel motor
03
SNAGA
238 ks/kW
04
PREČNIK ROTORA
1000 mm