AXE HEM 400 DK
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
30-60
PERFORMANSE:
mm
t/h
5-8
OPIS
PREDNOSTI:
Mobilnost i upravljivost
Isključivanje u slučaju nužde
Sistem daljinskog upravljanje
Hidraulična montažna traka
Nizak nivo buke i emisije prašine
Mogućnost uparivanja rada sa primarnom drobilicom - šrederom
SEKUNDARNI MLIN
HEM 400 DK – napravljen za mlevenje metala i nemetala nakon primarnog mlina tipa VB.

Frakcija dobijena na ovaj način ima nasipnu gustinu od 1ccm sirovog materijala što je više od 1000kg u dimenziji od 30 do 60mm. Konačna veličina frakcije na izlazu zavisi od veličine rupa na instaliranom situ. Pre ugradnje sistema za prosejavanje nakon istovarne trake, moguće je podesiti odvajanje materijala na frakcije. Moguće je ugraditi magnetni bubanj i dodatnu traku na mlin koji će omogućiti dobijanje čistog materijala na izlazu bez primesa plastike, drveta, stakla, gume i nemetala.
PRIMENA I PERFORMANSE:
Drobljenje nemetalnog i metalnog otpada;
Drobljenje limenki
Drobljenje otpada nakon primarne drobilice - šredera01
TIP
pokretno na gusenicama
02
POGON
dizel motor
03
SNAGA
261 ks/kW
04
BRZINA ROTORA
900 rpm