Arjes Hammbreaker
DRVO, OTPAD IZ DOMAĆINSTVA, METAL:
ARMIRANI BETON:
80
ASFALT, CIGLE, GRAĐEVINSKI OTPAD:
15
t/h
t/h
t/h
100
OPIS
Bočni češljevi se mogu podesiti da regulišu učinak. U zavisnosti od materijala i zahteva kupca, na taj način se određuje propusni kapacitet.
ARJES HAMMBREAKER je višenamenska drobilica za otpad iz domaćinstava i građevinski otpad, armirane betonske železničke pragove, šasije automobila, korenje drveća (do 400mm), drvni otpad. Ova mašina koja je na gusenicama drobi i kompleksnije materijale kao što su prirodni kamen, beton, asfalt itd.
Zbog male težine i hidraulički spuštajuće šasije, transport na prikolici je moguć bez posebne dozvole ili kamionom sa kukom - ab rolom.
Jednostavna montaža i uklanjanje vratila u kratkom roku, olakšava održavanje, pripremu i promenu tipa vratila za nesmetan rad.
01
Moćni Volvo Penta motor, 220 ks (160 kW)
02
Samohodno vozilo na gusenicama
03
Maksimalna mobilnost - transport na kamion sa kukom - ab roll je moguć bez posebne dozvole
04
Pogodno za sve materijale zahvaljujući sistemu duplog vratila