POSTROJENJA ZA PROSEJAVANJE I POKRETNE JEDINICE
PODIZANJE SITA ZA LAKŠU ZAMENU
TEŠKO SEJANJE LEPLJIVOG I VLAŽNOG MATERIJALA
do 500
mm
mm
0,2-120
OPIS
Skoro bez začepljenja sita na gornjoj i donjoj platformi zahvaljujući isprobanoj i testiranoj 3D i Flip-Flow tehnologiji.
Performanse bez kompromisa: pokretne mašine za prosejavanje sa SPALECK tehnologijom su među najefikasnijim mašinama za prosejavanje na svetu i garantuju odlične rezultate. Naša ponuda sita za reciklažu Vam pruža najveći otvoreni površinu za sejanje. Ovo Vam omogućava da ostvarite najviše performanse sa maksimalnim kvalitetom prosejavanja.

Ako je materijal koji će se prosejati posebno lepljiv i rđav - patentirana SPALECK kaseta sa vratilom će održavati sito čistim!
01
Teže za sejanje, lepljivi i vlažni materijali 0,2-120 mm
02
Podizanje sita za lakšu zamenu
03
Bilo koja vrsta reciklažnog materijala
04
3D i Flip-Flow tehnologija