AXE DP 660 P

DIMENZIJE IZLAZNOG MATERIJALA:

5-10
PERFORMANSE:

mm
t/h
2-4
OPIS
Šreder-drobilica za drvo je rotacionog tipa DP 660 P (P - rotaciona) sa elektromotornim pogonom, napravljena da drobi čvornovate grane i otpadno drvo, nastalo iz proizvodnje iverice, kao i prisustva kore u opiljcima.
Drobilica-Šreder DP 660 P
Pogodna za korišćenje u pilanama, drvnoj industriji, drvno prerađivačkim kompanijama, proizvodnji celuloze i papira, kao i u komunalnim preduzećima.
Koriščenje opiljaka: proizvodnja iverice, proizvodnja briketa, za grejanje, itd.
01
TIP
stacionarna
02
POGONSKI MOTOR
elektro motor
03
SNAGA
30 ks
04
PREČNIK ROTORA
430 mm