AXE DP 660 MK
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
1-6
PERFORMANSE:
mm
1-3
OPIS
MLEVENJE OTPADA OD PRERADE DRVETA:
piljevina, gomile odrađenog drveta kao i krošnje i grane drveta na finu frakciju od 1-3mm.
MLEVENJE OTPADA OD PRERADE DRVETA :
Dobijena frakcija se koristi u proizvodnim linijama za proizvodnju gorivnih briketa i granula (peleta), specijalnih poroznih cigli, drvo-polimerskih materijala za proizvodnju biološki aktivnih supstanci prilikom fizičkih i hemijskih tehnoloških procesa. Sistem/kompleks se sastoji iz dve faze: I - disk drobilica za sečenje drveta, II - Čekić drobilica drobi drvene opiljke na najmanje frakcije.
Otpad Ø 160mm, širine 240mm je ubačen unutar disk drobilice. Usitnjivač zateže drvo uz pomoć valjaka. Unutar je kontra nož i disk sa dva noža za lomljenje i četiri sečiva za odstranjivanje opiljaka. Materijal prolazi kroz cev za materijal i ulazi u spremište i uz pomoć spiralnog dela se ubacuje kod čekića za drobljenje. Od električnog motora kroz remenice prenosa klinastog remena, rotacija se prenosi na osovinu rotora. Rotor se sastoji od centralnog vratila i diskova povezanih sa četiri sečiva, na svakoj od kojih se čekići slobodno rotiraju. Pod dejstvom centrifugalne sile, čekići zauzimaju radijalni položaj i ulazni materijal se drobi u finu frakciju. Gotova izdrobljena frakcija prolazi kroz sito u mlaznicu centrifugalnog ventilatora i uklanja se iz mašine.


01
TIP
stacionarno
02
ZAPREMINA 
1.5 m³
03
SNAGA
80 ks/kW
04
PREČNIK ROTORA
675 mm