AXE DP 660 М
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
1-2
PERFORMANSE:
mm
t/h
1,5
OPIS
PRIMENA ČEKIĆA ZA USITNJAVANJE
Jednorotorna čekić drobilica DP 660 M, pogonom na elektromotor, namenjena je za mlevenje tehnoloških i gorivnih kalemova, strugotine, furnira, komada kore, sitnog drvnog otpada koji nastaje prilikom proizvodnje rezane građe i šperploče, kao i drugih bio- proizvoda.
PRIMENA ČEKIĆA ZA USITNJAVANJE
Dobijena fina frakcija se koristi u proizvodnim linijama za proizvodnju gorivnih briketa i granula (peleta), specijalnih poroznih opeka, drvo-polimernih materijala, za proizvodnju biološki aktivnih supstanci, u fizičko-hemijsko-tehnološkim procesima. Bitan uslov za upotrebu seckalice je rad u zatvorenom prostoru na suvim sirovinama.

PRINCIP RADA ČEKIĆA ZA USITNJAVANJE
Od elektromotora, preko remenica sa klinastim prenosom, rotacija se prenosi na osovine rotora, Rotor se sastoji od centralnog vratila i diskova, konstruktivno povezanih sa četiri ose, gde su na svakoj pozicionirani čekići. Pod dejstvom centrifugalne sile inercije, čekići zauzimaju radijalni položaj i materijal se drobi u finu frakciju. Gotova drobljena frakcija prolazi kroz sito u mlaznicu centrifugalnog ventilatora i isisava se iz mašine.

01
TIP
stacionarna
02
PERFORMANSE
1.5 t/h
03
SNAGA
45 ks/kW
04
PREČNIK ROTORA
675 mm