AXE DP 660 ES
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
5-50
PERFORMANSE:
mm
m3
18-20
OPIS
Seckalica za drvo DP 660 E (special) sa električnim motorom je napravljena za sečenje drvnog otpada: obostrano, piljevine, gomile odrađenog drveta kao i krošnje i grane drveta na finu frakciju od 1-3mm
CHINDER DP 660 ES (SPECIAL)
Koristi se u pilanama, šumarskim gazdinstvima, drvno prerađivačkim kompanijama, fabrike celuloze i papira, kao i komunalnim i privatnim kompanijama.
Upotreba proizvoda: proizvodnja iverice, proizvodnja briketa i peleta za grejanje, termalna postrojenja, grejanje kotlarnica itd.

TEHNIČKI PODACI: SECKALICA ZA DRVO:
Disk sa dva podesiva noža i kontra nožem
Disk za mlevenje: prečnik 1020 mm
Debljina 70 mm
Dimenzije drveta za sečenje: prečnik do 290 mm
Širina 310 mm
Dužina: 500 mm i više
Dimenzije proizvodne frakcije na izlazu: 5 - 50 mm
Dimenzije neprerađene frakcije (10%) je 120-150 mm.
Produktivnost od 20 m3/h.
Izlazna cev se okreće 360°
Visina izlaza 3.6 m
01
SNAGA
80 ks/kW
02
VISINA IZLAZA SAMLEVENOG MATERIJALA
3600 mm
03
VISINA
2.5 t
04
BRZINA UBACIVANJA DRVETA
0...0.6 m/s.