DDS WINDSHIFTER
PODELJENO U TRI GRUPE
- teški
- srednje - teški
- laki
DODATNO
- Prilagodljivo da procesuira široki pektar toka otpada
OPIS
Prilagodljivost da procesuira različite tokove otpada
Nihot DDS Windshifter (Dupli Bubanj Separator) je idealno rešenje za trostruku i više zapreminsku separaciju. DDS ima dve separacione sekcije, ovo jedinstveno rešenje odvaja ulazne materije na tri frakcije:

  • teška
  • srednje teška
  • laka
DDS Windshifter je posebno kadar da preradi:

  • Sadržaj sa visokim procentom vlage
  • Abrazivne materijale (staklo, inertne materije, automobilski otpad, itd)
  • Visoki zapreminski procenat lakog materijala (plastika i film)

Princip procesa odvajanja:
Na fotografiji ispod je prikazan princip na kojem radi DDS. Pravac tri frakcije je napravljen sa dvostrukim vazdušnim separacionim mestima i dva odvajajuća bubnja.
01
3 u 1 odvajanje velikog kapaciteta
02
Visoka operativna pouzdanost
03
Funkcionisanje bez prašine - pozitivan efekat tehnologije negativnog pritiska
04
Prilagodljivost da procesuira različite tokove otpada