DB ENGINEERING OPREMA

Počeci DB Engineeringa datiraju iz 1998. godine, kada su oba osnivača kompanije počela da se posvećuju inženjeringu i počela da stiču prva praktična iskustva sa implementacijom inženjerskih rešenja i projekata. Takođe, fokus početaka kompanije na grafičke sisteme, poznate uglavnom kao CAD, a kasnije i CAM, van standardnih inženjerskih procedura i uobičajene prakse, doprineo je tome da danas imamo bogato iskustvo od projektovanja do kompletne implementacije inženjeringa. projekata i rešenja. Iz istorije poslovanja kompanije kao prvu prekretnicu možemo zabeležiti 2011. godinu, kada je kompanija DB Inženjering, posle višegodišnjeg iskustva oba vlasnika kompanije širom sveta na nekoliko uspešnih projekata, upisana u privredni registar. u Republici Slovačkoj.

DB ENGINEERING OPREMA