DROBILICE - CHIPPERS
DROBILICE - CHIPPERS
PROIZVODNJA VISOKO KVALITETNE PILJEVINE
Morbark pruža rešenja za proizvodnju viskoko kvalitetne C3-C1 piljevine od komercijalne drvne građe - skidače kora i seckalice. Takva piljevina se pored upotrebe u industriji nameštaja ili za sagorevanje, može koristiti i u industriji celuloze i papira.
TCS OPREMA
Kompanija TCS - bavi se razvojem, dizajnom i proizvodnjom mašina u domenu ekološke tehnologije.
POLOVNA OPREMA