AXE AS 1500 E
DIMENZIJE SEČENOG MATERIJALA:
40-60
PERFORMANSE:
mm
t/h
5-10
OPIS
PREDNOSTI:
Radna jedinica (rotor) - sečivo - nož
Veliki kapacitet: 5 - 10 t/h
Sistem za isključivanje u slučaju nužde
Mogućnost za uparivanje rada sa primarnom drobilicom - šrederom
Smanjena buka i emisija prašine
Mobilnost (multi-lift sistem)
Traka za izbacivanje sečenog materijala
SEKUNDARNA DROBILICA - ŠREDER ZA ALUMINIJUMSKI OTPAD
AS 1500 E – napravljena za mlevenje nakon primarne drobilice tipa VB750 za povećanje gustine i specifične težine.

Dobijena frakcija je dimenzija od 40-60mm. Krajnja dobijena veličina frakcije na izlazu zavisi od dimenzija rupa na instaliranom situ. Ugradnjom sistema za prosejavanja nakon trake za istovar, moguće je dobiti separaciju materijala na frakcije. Drobilica može biti opremljena sa magnetnim valjcima na traci za istovar radi delimičnog odvajanja metalnih delova.

PRIMENA I PERFORMANSE:
Mlevenje nemetalnog i metalnog otpada
Mlevenje limenki
Usitnjavanje raznog otpada nakon primarne drobilice - šredera
01
TIP
stacionarno
02
POGON
električni motor
03
SNAGA
110 ks/kW
04
BRZINA ROTORA
1200 rpm